Dostępność

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.03.2021 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Biblioteka Zaduszniki Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Biblioteka Czarne Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OKIBGW Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w Ośrodku Kultury i Bibliotece Gminy Wielgie. Szczegóły