Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań OKIBGW.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej), alternatywnie w celu uzyskania dostępnej informacji ww. załączników należy kontaktować się z dyrektorem Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie pod nr. tel: 54 289-74-70.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kwiecińska.
 • E-mail: kkwiecinska[at]okib[dot]pl
 • Telefon: 542897470

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielgie
 • Adres: ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
 • E-mail: gmina[at]wielgie[dot]pl
 • Telefon: 542897380

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie ul. Starowiejska 81 , 87-603 Wielgie (siedziba)

Wejście główne do budynku od strony ulicy Starowiejskiej z podjazdem dla niepełnosprawnych. Drzwi dostosowane szerokością dla wózków inwalidzkich. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na dole budynku. Zapewniono kontrastowe oznaczenie schodów w budynku. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Na placu wokół budynku znajduje się parking, na którym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone przy pomocy znaku pionowego oraz oznakowania poziomego.

Sala widowiskowa ul. Szkolna 5a. Dobudowana do budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem od strony północnej. Trzy drzwi wejściowe od strony północnej, dwoje  drzwi od strony wschodniej i drzwi w łączniku z budynkiem szkoły. Drzwi wejściowe dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. W lokalu schodowłaz  gąsienicowy typu TK 100. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone przy pomocy znaku pionowego oraz oznakowania poziomego.

Biblioteka w Wielgiem – lokal biblioteki mieści się na pierwszym piętrze w Zespole Placówek Oświatowych ul. Szkolna 5  w Wielgiem  w tzw. części administracyjnej.  Do lokalu prowadzą dwa wejścia, wejście główne od strony zachodniej, od boiska ORLIK, drugie z korytarza szkoły (od strony wschodniej). Placówka posiada schodołaz  gąsienicowy typu SANO. Przy drzwiach wejściowych głównych znajduje się domofon przywołujący dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zapewniono kontrastowe oznaczenie schodów w budynku. W lokalu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Biblioteka w Zadusznikach – lokal biblioteki znajduje się w  budynku biblioteko-świetlicy na terenie Szkoły Podstawowej w Zadusznikach. Do lokalu prowadzi jedno wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz przed wejściem do lokalu biblioteki.  Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka w Czarnem – lokal mieści w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem. Wejście do lokalu, bez podjazdu dla niepełnosprawnych znajduje się od  frontu budynku. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • podwyższony kontrast (czarne żółty, żółto czarny, czarno biały, biało czarny)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość czytania odnośników i tekstu (syntezator mowy)
 • mapa strony

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>