Podstawa prawna działalności

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie w Wielgiem jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem instytucji jest Gmina Wielgie. OKiBGW wpisany jest do rejestru instytucji kultury przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Bezpośredni nadzór administracyjno- gospodarczy nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Wielgie. Nadzór merytoryczny nad instytucją sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Prawną podstawę funkcjonowania instytucji stanowią w szczególności przepisy:

– ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. DZ. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zmian.)

-ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.)

-ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

-ustawa o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

-statutu

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>