Przedmiot działalności

CEL I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁAŃ OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI GMINY WIELGIE

Placówki upowszechniania kultury

1. Podstawowym celem działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Wielgie.

2. Ośrodek Kultury i biblioteka upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Wielgie, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Ośrodka Kultury i biblioteki nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

3. Ośrodek Kultury i Biblioteka prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechniania i ochronie kultury w szczególności poprzez:

1) Organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2) Organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

3) Organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

4) Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5) Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

6) Promocję kultury Gminy Wielgie i lokalnych twórców kultury,

7) Tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8) Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

9) Sprawowanie opieki nad zabytkami

10) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

11) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,  także rękodzieła ludowego i artystycznego,

12) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

13) Upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej

Biblioteka Publiczna

1. Biblioteka Publiczna służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy Wielgie oraz upowszechnieniu wiedzy i rozwojowi kultury.

2. Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:

1) Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych

2) Planowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism dla Biblioteki i podległych jej placówek

3) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między-bibliotecznych

4) Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i popularyzacji książek i czasopism

5) Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych i informacji,

6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej Gminy Wielgie

7) Badanie potrzeb czytelniczych, wytyczanie kierunków rozwoju czytelnictwa, opracowanie założeń programowych rozwoju bibliotek oraz kształtowanie organizacji sieci filii bibliotecznych

8) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>